Muhim faktlar

Chop kilish

 M u h i m   f a k t l a r 

2022-yilda sodir bo`lgan muhim faktlar
       
06-muhim_fakt           Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror     28.05.2022  Скачать
       
08-muhim_fakt  Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar 28.05.2022  Скачать
       
08-muhim_fakt  taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar  28.05.2022  Скачать
       
08-muhim_fakt          ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar 28.05.2022  Скачать
       
36-muhim_fakt  Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar 28.05.2022  Скачать
       
       
2021-yilda sodir bo`lgan muhim faktlar
       
06-muhim_fakt           Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror     26.06.2021  Скачать
       
2020-yilda sodir bo`lgan muhim faktlar
       
06-muhim_fakt           Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror      09.01.2020        Скачать
15-muhim_fakt           Ustav kapitalining 50 foizidan ortiq miqdorda kredit olinganligi   09.01.2020        Скачать
19-muhim_fakt           Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan  emitentning bir martalik bitimlari  09.01.2020        Скачать
20-muhim_fakt  Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi    09.01.2020        Скачать
       
06-muhim_fakt           Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror     25.07.2020  Скачать
       
08-muhim_fakt    Kuzatuv kengashining tarkibidagi o‘zgarishlar 25.07.2020  Скачать
       
08-muhim_fakt  taftish komissiyasining tarkibidagi o‘zgarishlar  25.07.2020  Скачать
       
08-muhim_fakt          ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar 25.07.2020  Скачать
       
36-muhim_fakt  Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar 25.07.2020  Скачать

 

 

2019-yilda sodir bo`lgan muhim faktlar

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (06-muhim fakt) 02.02.2019 yil   saqlash

2016-yilda sodir bo`lgan muhim faktlar

15 muhim fakt 2016    сақлаш

16 muhim fakt 2016    сақлаш

20 muhim fakt 2016    сақлаш

32 muhim fakt 2016    сақлаш

2017-yilda sodir bo`lgan muhim faktlar

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (17.03.2017y) ko`chirish

Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash (17.03.2017y) ko`chirish

Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar  (17.03.2017y) ko`chirish

 

 

Топ рейтинг www.uz            

Manzil: 160100,Namangan viloyat., Namangan shaxar, Usmon Nosir ko`chasi, 12-uy.
Телефон: +99869 227-20-30, +99869 227-20-11, +99869 227-05-32
E-mail: namdori-darmon @umail.uz, namdori-darmon @exat.uz
Sаyt Ахbоrоt хizmаti uchun mаs’ul: Marufxonov Mirjalol A'zamxon o'g'li Tel: +99893 915-75-46
«Namangan Dori-Darmon» Aktsiyadorlik Jamiyati Sayt ma‘lumotlaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda va materiallarga
tayanib chop etilganda ushbu, «Namangan Dori-Darmon» AJ, rasmiy veb-sayti uchun havola ko‘rsatilishi shart.